Televizorius. Karpio #nude

filmas:„LIMITLESS“ (2011 m.)

T.V. CARPIO BE LIMITLESS (2011) 00:12

filmas:APIE VISATĄ (2007)

T.V. CARPIO VISOJE (2007) 00:49

filmas:NEMOKAMAS MIESTO MIESTAS (2004)

T.V. KARPIONAS NEMOKAMUOSE MIESTUOSE (2004) 00:39

serija: KLIENTŲ SĄRAŠAS (2012–2013 m.)